Project

Klimaat sturen op de inhoud van het blad

Een van de belangrijke principes van Het Nieuwe Telen is dat het schaarse licht optimaal wordt om-gezet in assimilaten, in het bijzonder in oogstbaar product. Daarmee is het helder dat de assimilatenverdeling zo veel mogelijk moet worden gestuurd in de richting van de vruchten (tomaten, komkommers e.d.) of bloemen (rozen, gerberas, etc.). Het bladpakket vervult hierin een beetje een dubbelrol: het is van groot belang voor het onderscheppen van licht, voor het proces van fotosynthese dat daarin plaatsvindt en voor het (tijdelijk) opslaan van assimilaten voordat deze naar de oogstbare producten worden getransporteerd.

Op dagbasis moeten de assimilaten optimaal worden verwerkt waarbij energiekostende omzettingen zoals vorming van zetmeel en remobilisatie daarvan zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Daarbij zouden telers het liefst zien dat op moment dat blad geplukt wordt, het bladpakket zoveel mogelijk leeggetrokken is door de plant, zodat de assimilaten en nutriƫnten op een andere plaats in de plant gebruikt kunnen worden. De enige manier waarop dit tot nu toe te bepalen is, is door bladmonsters te nemen en deze te laten analyseren. Het zou wenselijk zijn dat een teler zelf momentaan in de kas de status van zijn gewas kan monitoren, en dat gebruiken om op basis daarvan beslissingen te nemen ten aanzien van kasklimaat of teeltmaatregelen.

Publicaties