Project

Klimaataangepaste aardappelteelt in Zuid-Afrika

Bestuderen van het effect van klimaatsverandering op aardappelteelt.