Project

Klimaatverandering en watergebruik in de landbouw

Wereldwijd bestaat consensus over de noodzaak van het nemen van adaptatie maatregelen om de klimaatbestendigheid te vergroten. Toch missen veel sectoren de tools om de effecten van beoogde maatregelen te kwantificeren en evalueren.

Doelstelling

Om een weloverwogen kosten-baten analyse te kunnen maken van verschillende maatregelen zijn deze tools echter essentieel.

Onderzoek naar de geschiktheid van bestaande impact modellen om de effecten van adaptatie maatregelen te kwantificeren is nodig zodat een gefundeerde keuze is te maken voor bepaalde adaptatie maatregelen.

Het doel van dit project is  een tool te ontwikkelen om de effecten van beoogde adaptatie maatregelen te kwantificeren en meer optimale combinaties van land en water gebruik te analyseren.

Resultaten 2012

Werk in 2012 stond vooral in het teken gestaan van het afronden van proefschrift en Alterra scientific contributions rapport.

Beoogd eindresultaat

Dit project levert een bijdrage aan de kwantificering van de effecten van adaptatie strategieën in landbouw en water sectoren die de enorm toenemende voedselvraag door een combinatie van demografische en economische ontwikkelingen het hoofd kunnen bieden.

Werkwijze

  • Ontwikkelen van meer optimale combinaties van land en water gebruik op mondiale schaal
        ⁃    door middel van het gekoppelde IMAGE-LPJmL model
        ⁃    door koppeling met het WaterWISE model.
  • Analyseren van de interannual variability in watervraag en –beschikbaarheid in relatie tot landbouwopbrengsten van zowel geïrrigeerde als regen-gevoede landbouw.
  • Evalueren van de effecten van de adaptatie maatregelen op mondiale en regionale voedselproductie onder de klimaat en socio-economische scenario's.
  • Aanbevelingen voor verder onderzoek.

Publicaties