Project

Kluitvrij

Levering van bookwekerijproducten met kluit is niet duurzaam. Hoe kan dit veranderd worden zonder dat de kwaliteit van de producten negatief beinvloed wordt?

Resultaten

Een voorstel voorr ondersteuning van dit project is door het Productschap Tuinbouw niet gehonoreerd.

Wel is er na overleg met ondernemers een voorstel ingediend bij de Betuwse Bloem dat gehonoreerd  is. In 2012/2013 worden hiervoor enkele alternatieven getest. Op deze wijze wordt geprobeerd een breed draagvlak voor het project verder te ontwiikkelen.