Project

Knowledge Support

Het DDHT Kennis Management project heeft als doel om de kennisbehoefte en de kansen te identificeren op het gebied van data science en AI binnen de WUR. In eerste instantie ligt daarbij de aandacht bij de projecten binnen het DDHT programma; later zal ook WUR-breed gekeken worden.

Data science is een gebied met veel ontwikkelingen en toepassingen, ook in de agrifoodsector. Doordat tools en technieken op heel verschillende probleemvelden ingezet worden, kan de opbouw van kennis en vaardigheden versnipperd raken. Daarom is een domein-overstijgende inventarisatie van de verschillende toepassingen nodig. Op die manier achterhalen we waar de kansen liggen door volledig gebruik te maken van de potentie van data science en AI. Bovendien kunnen we van elkaar leren.

In dit project wordt een overzicht gemaakt van waar de WUR staat op het gebied van data science en AI. Dit doen we onder andere door middel van interviews met de onderzoekers die binnen het Data Driven & High Tech programma actief zijn. Door helder in kaart te brengen wat de state-of-the-art en de behoefte van onderzoekers is, kunnen workshops geformuleerd worden die aansluiten op vragen die in meerdere domeinen spelen. Beleidsmedewerkers van het Ministerie van LNV zijn welkom bij deze workshops.

Op basis van het overzicht van de kennisbehoefte en kansen worden vervolgens projectbeschrijvingen opgesteld. De resulterende projecten zullen in het volgende jaar uitgevoerd kunnen worden binnen DD&HT als Small Innovative Projects. Daarnaast maken we een start met het ontwikkelen van een online loket voor het delen van (kennis op het gebied van) technieken, workflows, methodes, algoritmes, etc. die toegankelijk zijn voor iedereen binnen WUR.

Publicaties