Project

Knuttensurveillance

Vectorcompetentie is een cruciale component bij vector-borne (dier)ziekten en een goede inventarisatie is nodig van wat er aan vectoren rondvliegt in Nederland op verschillende soorten landbouwhuisdierenbedrijven.

Er is al enkele jaren geen knuttensurveillance  meer aanwezig in Nederland, hoewel daar gezien de recente BTV- en SBV epidemieën en te verwachten introducties van vector-borne (dier)ziekten naar de toekomst toe duidelijk wel behoefte aan is.
De knutten-surveillance op een melkveebedrijf in de provincie Gelderland (in het kader van een aflopend WOT-O project) heeft zijn grote waarde bewezen tijdens de SBV-epidemie. We willen daarom het netwerk verbreden naar een schapen- en een paardenhouderij gesitueerd in grensprovincies (b.v. schapenbedrijf in Limburg en een paardenhouderij in het oosten van het land) omdat deze diersoorten andere knuttensoorten kunnen aantrekken. Tevens kunnen deze diersoorten na infectie met vector-borne dierziekten specifieke klinische verschijnselen laten zien of duidelijker waarneembaar zijn in vergelijking met rundvee.

Doel van het project is opzetten van vector-surveillance op een rundvee-, schapen- en paardenhouderij in Nederland om (retrospectief) snel te kunnen inspelen op een introductie van een emerging vector-borne dierziekte, waarbij zowel virologische als entomologische vragen beantwoord kunnen worden. Beoogd wordt om zodra er een door Culicoides overgedragen virus wordt geïdentificeerd direct te onderzoeken om welke vector species het gaat (competente vector) en hoe efficiënt het virus wordt overgedragen

Publicaties