Project

Koeien en kansen (Bedrijfswaterwijzer)

Water is voor het ministerie van I&W en ministerie van LNV een belangrijk beleidsthema. Hierbij gaat het zowel om beheersen van de waterhoeveelheid als om beheersen van de waterkwaliteit. Hiervoor ligt ook een grote uitdaging bij de melkveehouderijsector. Het ministerie van I&W wil de landbouwers en waterschappen samen faciliteren om de watersituatie te verbeteren. Voor hun eigen bedrijf en zo dus ook de nationale watersituatie. Koeien & Kansen is een toonaangevend project in de melkveehouderij, dat met een aantal innovatieve instrumenten (oa BEX, KringloopWijzer) de sector en zijn adviseurs al in beweging heeft gebracht.

In het project Koeien & Kansen is het thema water een belangrijk speerpunt. Hierin wordt software ontwikkeld die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt. De BedrijfsWaterWijzer. Het project, de aangesloten melkveehouders en waterschappers besteden aandacht aan zeven waterthemas: erfafspoeling, droogte, wateroverlast, uitspoeling, afspoeling, drinkwater voor vee en slootbeheer. De BedrijfsWaterWijzer (BWW) kan voor melkveebedrijven een risicoscore op de zeven genoemde themas bepalen. Er is een prototype van de BedrijfsWaterWijzer. Het doel van dit werkplan is om de BedrijfsWaterWijzer (BWW) door te ontwikkelen en uitgebreid te testen op de Koeien & Kansen bedrijven, zodat het gebruikersgemak sterk verbetert. Hierbij wordt de snelheid van gegevensinvoeren fors verhoogd en de zullen de resultaten duidelijker worden voor de gebruiker.

Publicaties