Project

Koepelproject teelt de grond uit

De uitdaging is om bij het ontwerp- en ontwikkelingsproces TDGU maximaal gebruik te maken van ambities, kennis, creativiteit en middelen van stakeholders. Co-innovatie is daarmee een pijler onder de systeemontwikkeling van TDGU. Om dit vorm te geven, grip te houden op het verloop en tegelijkertijd de systeeminnovatieve ambitie op peil te houden vergt het proces van co-innovatie bijzondere aandacht.

Doel van dit project is komen tot oplossingen voor succesvolle, duurzame teeltsystemen, gedragen door maatschappelijke partijen en stakeholders uit het bedrijfsleven. Kortom, om zorg te dragen voor systeeminnovatie.

Doelstelling

De uitdaging is om bij het ontwerp- en ontwikkelingsproces TDGU maximaal gebruik te maken van ambities, kennis, creativiteit en middelen van stakeholders. Co-innovatie is daarmee een pijler onder de systeemontwikkeling van TDGU. Om dit vorm te geven, grip te houden op het verloop en tegelijkertijd de systeeminnovatieve ambitie op peil te houden vergt het proces van co-innovatie bijzondere aandacht.

Doel van dit project is komen tot oplossingen voor succesvolle, duurzame teeltsystemen, gedragen door maatschappelijke partijen en stakeholders uit het bedrijfsleven. Kortom, om zorg te dragen voor systeeminnovatie.

Werkwijze

Activiteiten zijn:
  •  Programmaleiding
  • Communicatie
  • Monitoring & evaluatie.

Beoogde resultaten

De overkoepelende activiteiten zijn ook in 2013 in één project ondergebracht omdat er veel samenhang zit tussen de activiteiten en om de administratieve lasten om laag te brengen. Wel kunnen de activiteiten in een aantal onderdelen worden opgedeeld:

  1. Programmaleiding en programmateam
  2. Communicatie
  3. Herontwerpen (methodiek)
  4. Perspectievenstudies
  5. Monitoring en evaluatie (rapportage innovatieproces)
  6. Ruimtelijke ordening

In het koepelproject Teelt de grond uit wordt intensief samengewerkt met het Kennisbasisproject Teelt de grond uit, wetenschappelijke onderbouwing systeeminnovaties (KB-04-001-069, KB thema II). In de diverse onderdelen wordt naar dit project gerefereerd.

Publicaties