Project

Kosten en opbrengsten implementatie VHR

De Europese Commissie voert een evaluatie uit van de Vogel- en Habitatrichtlijnen (de zogenaamde Fitness Check). Voor Nederland erg belangrijk, temeer daar de resultaten worden besproken tijdens het Nederlands voorzitterschap in de eerste helft van 2016. Voor de Nederlandse inbreng en voor de voorbereiding van de besluitvorming in 2016 is er een Nederlands programma Fitness check opgezet, van EZ, I&M en IPO.In het kader van deze evaluatie worden de lidstaten bevraagd middels een questionnaire. In deze questionnaire worden vele, brede en wijd uiteenlopende vragen gesteld. Het ministerie van EZ heeft het LEI gevraagd om een bijdrage te leveren aan enkele van deze vragen. Het gaat hierbij om evidence-gathering: het gaat niet om meningen, maar om antwoorden die gesteund worden door publicaties, artikelen, rapporten et cetera.


De Europese Commissie voert een evaluatie uit van de Vogel- en Habitatrichtlijnen (de zogenaamde Fitness Check). In het kader van deze evaluatie worden de lidstaten bevraagd middels een questionnaire. In deze questionnaire worden vele, brede en wijd uiteenlopende vragen gesteld. Het ministerie van EZ heeft het LEI gevraagd om een bijdrage te leveren aan enkele van deze vragen. Het gaat hierbij om evidence-gathering: het gaat niet om meningen, maar om antwoorden die gesteund worden door publicaties, artikelen, rapporten et cetera.

Het LEI zal een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de vragen Y.1, Y.2, Y.6 en C.7 van de Fitness Check questionnaire:

  • Y.1 - What are their costs and benefits (monetary and non-monetary)?
  • Y.2 - Are availability and access to funding a constraint or support?
  • Y.6 - What are likely to be the costs of non-implementation of legislation?
  • C.7 To what extent has the legal obligation of EU co-financing for Natura 2000 under Article 8 of the Habitats Directive been successfully integrated into the use of the main sectoral funds?

 


Publicaties