Project

Kosteneffectiviteit Evaluatie Natuurpact

Met de evaluatie Natuurpact wil het PBL inzicht geven in de effectiviteit en efficiëntie van het natuurbeleid dat in het kader van het Bestuursakkoord en het Natuurpact is opgesteld, en bijdragen aan het leren van de ervaringen met het gevoerde beleid.

Met de evaluatie Natuurpact wil het PBL inzicht geven in de effectiviteit en efficiëntie van het natuurbeleid dat in het kader van het Bestuursakkoord en het Natuurpact is opgesteld, en bijdragen aan het leren van de ervaringen met het gevoerde beleid.

Dit leidt tot de volgende doelen voor het onderzoek: (1) het inzichtelijk maken van (de veranderingen in) het provinciale natuurbeleid en de kaders van het Rijk, (2) het beoordelen en verklaren van de effectiviteit en efficiëntie van het provinciale natuurbeleid, (3) het aandragen van beleidsopties en handelingsperspectieven voor provincies en Rijk om de effectiviteit en efficiëntie van het natuurbeleid te vergroten en (4) het bijdragen aan leren op het niveau van het beleidssysteem (hier systeemleren genoemd).

Die bijdrage van dit project aan de evaluatie Natuurpact bestaat uit inbreng van economische expertise.

Publicaties