Project

Kostenschattingen maatregelen leefgebieden ANB

In dit project wordt een eerste grove kostenschatting gemaakt van de kosten van beheermaatregelen binnen de vier grote leefgebieden binnen het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer 2016. Ook worden resultaten van eerder dit jaar uitgevoerd onderzoek verwerkt in een rapportage.

In dit project wordt een grove kostenschatting gemaakt van maatregelen in het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Ook worden eerdere resultaten in een rapportage verwerkt.

Publicaties