Project

Kringloop handelingsperspectieven

Wat betekent kringlooplandbouw voor de bedrijfspraktijk van boeren, tuinders en vissers? Deze studie draagt bij aan deze zoektocht door effectieve en haalbare handelingsperspectieven (ofwel bedrijfspraktijken / best practices) voor ondernemers te identificeren met betrekking tot kringlooplandbouw.

Dit project identificeert samen met experts en ondernemers kringlooplandbouw handelingsperspectieven voor boeren, tuinders en vissers. Deze studie prioriteert welke handelingsperspectieven het meest effectief en haalbaar zijn:

  • Effectiviteit gaat over praktijken die daadwerkelijk bijdrage aan kringlooplandbouw.
  • Haalbaarheid gaat over aansluiten bij de huidige bedrijfspraktijk en draagvlak onder ondernemers.

Zo is bekent dat handelingsperspectieven die meer opbrengst/aanzien/plezier of minder arbeid/tijd/moeite/geld kosten sneller toegepast zullen worden en daardoor een haalbaarder alternatief vormen dan praktijken die daar niet aan voldoen.

Publicaties