Project

Kringlooplandbouw innovaties

Enkel het verbeteren van de huidige bedrijfspraktijken van voedsel- en biobased-producenten verbeteren de status quo maar maken van Nederland geen koploper in de kringlooplandbouw. Om voorbij de optimalisatie van huidige praktijken te gaan en een koploper positie te verwerven zijn radicalere innovaties nodig.

Dit project analyseert opkomende bedrijfsmodellen, uitgevoerd ontwerpend onderzoek, trends en andere ontwikkelingen die een bijdrage kunnen leveren aan kringlooplandbouw.

Momenteel ontwikkelen sommige onderzoekers nieuwe perspectieven. Daarnaast experimenteren innovatieve (sociaal) ondernemers en burgers met nieuwe bedrijfsmodellen die een bijdrage leveren aan het realiseren van een kringlooplandbouw. Het in kaart brengen van nieuwe kringlooplandbouw bedrijfsmodellen, zoals wellicht zeewierboerderijen, biobased en afbreekbare verpakkingsmaterialen, en nieuwe lokale coöperatieve boeren en tuinders, kan richting geven aan toekomstig beleid en ondernemingen en inspiratie bieden aan spelers in het voedselsysteem.

Publicaties