Project

Kringlooptoets 2.0

Voedingsstoffen moeten zoveel mogelijk worden hergebruikt, dus moeten kringlopen zo goed mogelijk worden gesloten. Om inzicht te krijgen in het effect van maatregelen ontwikkelde Wageningen Livestock Research ontwikkelde de KringloopToets.

Publicaties