Project

Kritisch reflecties biodiversiteitsassesment

Naar aanleiding van het kritiek op het rapport van de IPPC commissie over klimaatverandering is bij het PBL de wens ontstaan om te analyseren welke kritiek er leeft rondom de biodiversiteitsrapportages van het PBL. Op welke punten uit de rapporten over biodiversiteitsassesments van het PBL in samenwerking met de WOT wordt kritiek geleverd? En betreft dat kritiek op de wetenschappelijke theorieën, methodieken of modellen die hierin gebruikt worden?

Het doel van het project is om op basis van de eerder uitgevoerde analyse rondom de kritiekpunten van biodiversiteitsassesment maximaal 10 onderwerpen te selecteren waar de denklijn van het PBL/WOT verder toegelicht wordt. Hierbij geven onderzoekers tevens aandacht aan de aannames die aan het onderzoek ten grondslag liggen en waar ze kansen voor verbetering zien.

Aanpak en tijdspad

Het project wordt onderverdeeld in de volgende fasen:

1. Kick off.

2. Opstellen concept tekst per onderwerp.

3. Interne toetsing.

4. Opstellen brochure tekst.

5. Voorleggen van tekst aan aantal externe partijen voor commentaar (optioneel).

Resultaten

Een brochure waarin maximaal de 10 belangrijkste onderwerpen toegelicht worden.

De brochure kan gebruikt worden om aan beleidsmakers te laten zien over hoe het PBL/WOT de wetenschappelijke kwaliteit waarborgt door uit te leggen hoe de assessments aangepakt worden. Tevens kunnen gebruikers naar het document refereren als er kritiek gegeven wordt op de benadering van het PBL/WOT.

Publicaties