Project

Kruiscontaminatie

Onderzoek naar de oorzaak van het voorkomen van vele residuen aan antibiotica in dierlijke mest. In 2014 is bij RIKILT een onderzoek uitgevoerd naar antibiotica in mest en daaruit bleek dat 95% van de onderzochte kalvermest, 80% van de onderzochte varkensmest en 34% van de kippenmest residuen aan antibiotica bevatten (RIKILT rapport 2014.015). In de kamerbrief van 9 december 'Antibioticagebruik in de veehouderij' staat vermeld dat onderzocht moet worden wat de oorzaak is van de aanwezigheid van deze residuen.

Onderzoek naar de oorzaak van het voorkomen van vele residuen aan antibiotica in dierlijke mest. In 2014 is bij RIKILT een onderzoek uitgevoerd naar antibiotica in mest en daaruit bleek dat 95% van de onderzochte kalvermest, 80% van de onderzochte varkensmest en 34% van de kippenmest residuen aan antibiotica bevatten (RIKILT rapport 2014.015). In de EZ kamerbrief van 9 december 2014 'Antibioticagebruik in de veehouderij' staat vermeld dat onderzocht dient te worden wat de oorzaak kan zijn van het aantreffen van veel verschillende antibiotica in mest.

Publicaties