Project

Kunnen plantensoorten leven in maanstof en Marszand

Onderzoek of plantensoorten met bekende abiotische randvoorwaarden op de maanbodem en in marszand, in koepels met atmosfeer, kunnen overleven.

Op basis van metingen is door onze groep een database opgesteld die per plantensoort voor 25 abiotische randvoorwaarden aangeeft of een soort kan voorkomen of niet. De database bevat ook gegevens over zware metalen/mineralen. Er zijn hiervoor echter nog geen randvoorwaarden berekend op basis van deze veldgegevens. Randvoorwaarden voorde zware metalen/mineralen zullen worden afgeleid in dit onderzoek. De randvoorwaarden vormen het uitgangspunt om te onderzoeken of plantensoorten in principe op de maan zouden kunnen groeien. Daarbij gaan we er vanuit dat er een atmosfeer aanwezig is, bijvoorbeeld in koepels of gebouwen. Ook gaan we er vanuit dat er water aanwezig is, van de maan of meegebracht van de aarde. De planten zouden dan kunnen voorzien in zuurstof en kooldioxide recyclen, waardoor een soort ecosysteem kan worden opgebouwd. Sommige soorten kunnen als voedselbron dienen.

De minerale samenstelling van de maan- en marsbodem is bekend, ook van maanstof. In dit onderzoek worden de eisen van plantensoorten vergeleken met de minerale samenstelling van de maanbodem en zal worden aangegeven wat er mogelijk is en of er noodzakelijke elementen ontbreken.

In een tweede deel van de studie zullen kasexperimenten worden uitgevoerd om nader onderzoek te doen. Dit wordt mogelijk omdat kunstmatig maanzand en marszand beschikbaar is.

Resultaten (beoogd)

Rapport/artikel met de resultaten, randvoorwaarden van plantensoorten voor zware metalen/mineralen. Het artikel is ook bedoeld om onze groep te introduceren in een voor ons nieuw vakgebied en op basis daarvan acquisitie te plegen.