Project

KvB-029 KVP C-stam vaccinatie

Evaluatie van de nood-vaccinatie tegen Klassieke varkenspest met het C-stam vaccin.

Er zijn twee problemen die onlangs zijn gerezen.

  1. Bij een uitbraak van Klassieke varkenspest wordt noodvaccinatie ingezet. De huidige strategie is gebaseerd op modelstudies met een DIVA vaccin (E2). Het is bekend dat E2 minder effectief is en minder snel effect heeft dan de klassieke C-stam, een levend vaccin. De reden dat toch E2 wordt gebruikt is dat dit een DIVA vaccin is en C stam niet. Nu is door strubbelingen met levering van vaccin en de Erns test gebleken dat het wenselijk is te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de bestrijding als we i.p.v. E2 toch C-stam zouden gebruiken en hoe de exit strategie eruit ziet.
  2. De scenariostudies zijn gebaseerd op een strategie om zeugen niet te vaccineren, om het risico van het ontstaan van carrierbiggen te verkleinen en omdat de prevalentie van BVD hoger is wat leidt tot meer fout-positieve uitslagen. Nu blijkt dat er een zekere verschuiving in de varkenshouderij is opgetreden van vleesvarkenbedrijven naar vermeerderaars. Nederland lijkt zich dus meer te richten op biggenproductie dan op vleesproductie. Dit betekent dat er nu misschien meer en grotere vermeerderingsbedrijven zijn dan bij de eerste scenariostudie. Er zijn dan dus ook meer zeugen. Dit zou kunnen betekenen dat een groter percentage van de varkenspopulatie niet wordt gevaccineerd. Als dit percentage onder een kritische grens duikt, kan dat betekenen dat de epidemie niet met vaccinatie kan worden gestopt. Het is dus belangrijk de modelstudie opnieuw te doen met nieuwe gegevens over de varkenssector.

Publicaties