Project

KvB 030 GRA ZuidWest Azie

De Centraal-Aziatische regio die bestaat uit Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië en Tadzjikistan wordt gekenmerkt door agrarische samenlevingen met lage inkomens. Deze vier landen zijn netto-importeurs van granen en enkele andere voedselgewassen. Het landbouwpotentieel wordt sterk beperkt door ongunstige natuurlijke en weersomstandigheden, en een sterke mate van erosie en bodemdegradatie, die het gevolg zijn van de tijdens het Sovjettijdperk aangenomen intensieve productiemethoden, die vandaag nog steeds gebruikt worden.

De landbouw in de regio is daardoor kwetsbaar voor klimaatverandering. Adaptatiestrategieën om effecten van klimaatverandering onder controle te houden, zoals efficiënter gebruik van water, vereisen financiële middelen, die de meerderheid van de boeren niet heeft. In de komende tien tot twintig jaar zal de gevoeligheid van Centraal-Azië voor de effecten van de klimaatverandering meer worden bepaald door de sociaaleconomische factoren en de erfenis van het verleden, oftewel wijdverbreid milieu wanbeheer en verwaarlozing van de infrastructuur, dan door klimaatverandering zelf.

Publicaties