Project

KvB-045 Blauwe wijting

De informatie over distributie van blauwe wijting is nodig als basis voor de herziening van het beheerplan voor blauwe wijting en de onderhandelingen daarover tussen de zg Coastal States (EU, Noorwegen, IJsland, Faeroer eilanden en Rusland) en/of voor de discussie over de verdeling van de quota over genoemde partijen.

Doelstellingen project

Informatie verstrekken over de distributie van blauwe wijting in de Noordoostelijke Atlantische oceaan.

Resultaten

Deelname aan een bijeenkomst van statistici cq wetenschappers waar de gevraagde kennis wordt gebundeld en besproken.