Project

KvB-059 Ziekte van Aujeszky

Sinds 2009 is Nederland vrij van Aujeszky Virus (ADV) zonder vaccinatie. Ter bestrijding van een mogelijke epidemie bij herintroductie ADV is in 2005 een bestrijdingsplan opgesteld. In dit onderzoek wordt gekeken of het bestrijdingsplan nog up-to-date is, dan wel moet worden bijgesteld op basis van de huidige kennis.


De ziekte van Aujeszky (ZvA) is een virusziekte bij varkens, die grote epidemie├źn kan veroorzaken in een ongevaccineerde varkensstapel. Dit kan het dierenwelzijn in gevaar brengen en grote economische schade met zich meebrengen. Sinds 2009 is Nederland officieel vrij van ZvA zonder vaccinatie (artikel 10 status volgens Richtlijn 64/432/EE), maar het risico van virusherintroductie is niet verwaarloosbaar. Mocht dit gebeuren, dan treedt het bestrijdingsdraaiboek in werking, waarbij transportbeperkingen en beschermende vaccinatie rond gedetecteerde bedrijven de belangrijkste maatregelen zijn. Dit onderzoek heeft tot doel te bepalen welke vaccinatiestraal economisch de meest effectieve is en hoeveel doses vaccin hiervoor nodig zijn.


Publicaties