Project

KvB-074 Antibioticum kleine sectoren

Het doel van dit project is om de kleine sectoren met de Antibioticawijzer te ondersteunen bij het bewustwordingsproces rond het antibioticagebruik. Wellicht kunnen de ingevoerde gegevens t.z.t. zelfs gebruikt worden bij het vaststellen van een reductiedoelstelling.

De verwachting is dat het gebruik van de Antibioticawijzer door melkveehouders en varkenshouders zal afnemen, omdat zij nu via andere wegen hun anti­bioticagebruik gerapporteerd krijgen. We zien dat deze groep de Antibioticawijzer momenteel nog gebruikt ter controle van de nieuwe registratiesystemen. Als alles goed gaat, zullen zij daarna de Antibioticawijzer niet meer nodig hebben.

De verwachting is dat dit in de kleine sectoren de komende jaren net zo zal gaan. Deze sectoren staan nu echter nog aan het begin van het bewustwordingsproces. Van geiten-, schapen- of konijnenbedrijven kan nog niet in centrale registratiesystemen worden uitgerekend hoe ze ervoor staan. In deze sectoren is de Antibioticawijzer een goed hulpmiddel voor inzicht in en discussie over de mate van het antibioticagebruik en voor de bewustwording in deze sectoren.

Resultaten

Het project levert de volgende resultaten op:

  • Onderhoud en ontwikkeling website (www.antibioticawijzer.nl). Het eerste resultaat is een Antibioticawijzer die zorgvuldig onderhouden wordt en continu beschikbaar is. Aangepaste doseringen worden verwerkt, evenals eventuele aanpassingen in de rekenmethode door de SDa. (bijvoorbeeld de aanpassing van diergewichten)
  • Rapportage per sector. Een tweede resultaat is een beknopte rapportage over het antibioticagebruik per sector, voor de schapen-, geiten- en konijnensector, als voldoende gebruiksgegevens zijn ingevoerd.
  • Helpdeskfunctie. Tijdens kantooruren is een helpdesk beschikbaar voor mensen met vragen over het gebruik van de Antibioticawijzer.


Publicaties