Project

KvB-098 Invulling antibioticagebruik

De UDD regeling met betrekkening tot toepassing van tweedekeus diergeneesmiddelen leidt volgens de sectoren tot een aantal knelpunten. Voor deze knelpunten heeft de sector een aanpak voorgesteld. Een toetsing van deze aanpak door onafhankelijke experts is noodzakelijk.

Deze groepen is gevraagd binnen korte tijd een heldere en gedegen beoordeling op te stellen over de aanpak van de sectoren ten aanzien van tweedekeusknelpunten onder de UDD regeling. Werkgroepen zijn ingesteld voor de varkenssector, de melkveehouderijsector en de vleeskalverhouderij. Deze adviezen hebben bijgedragen aan de uiteindelijke standpuntbepaling van het ministerie van EZ zoals verwoord naar de sectoren en naar de Tweede Kamer.

Op verzoek van het ministerie van EZ is een advies gegeven door werkgroepen van experts ( WUR, onafhankelijke adviseurs en Faculteit Diergeneeskunde) met betrekking tot de aanpak van de sectoren ten aanzien van tweedekeusknelpunten onder de UDD regeling rond de toepassing van antibiotica in de veehouderij.

Publicaties