Project

KvB-121 Enquete bedrijfsopvolging

Analyse en duiding van een enquête die reeds is uitgevoerd onder de leden van het NAJK naar de positie van jongeren (potentiele bedrijfsopvolgers) op agrarische bedrijven. De steekproef bestaat uit 205 respondenten.

Analyse en duiding van een enquĂȘte die reeds is uitgevoerd onder de leden van het NAJK naar de positie van jongeren (potentiele bedrijfsopvolgers) op agrarische bedrijven. De steekproef bestaat uit 205 respondenten. De gekozen methode is gelijk aan het uitgevoerde onderzoek naar de rol en positie van vrouwen op het agrarische bedrijf (LEI nota 14-095 van der Meulen et al., 2014). Thema's die aan bod komen zijn:

1.         Algemene informatie over de respondent

2.         Kennisniveau

3.         Werkzaamheden op en eventueel buiten het bedrijf

4.         Opvolgingssituatie

5.         Betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen

6.         Tevredenheid over het bedrijf

7.         Betrokkenheid bij het familiebedrijf

8.         Knelpunten op het bedrijf

 

 

Publicaties