Project

KvB-125 Alternatieve middelen antibiotica

De veehouderij staat voor de taak om het gebruik van antibiotica in 2015 met 70% te verminderen ten opzichte van 2009. De Kamer heeft daarbij ook aandacht gevraagd voor de mogelijke bijdrage van inzet van “alternatieve middelen” aan de verdere vermindering van het antibioticagebruik.


Om het gebruik van antibiotica te reduceren dienen veehouders en dierenartsen kennis te hebben van beschikbare alternatieven op gebied van middelen en management. In een eerder project zijn stalboekjes ontwikkeld waarin een overzicht wordt gegeven van kruiden en natuurproducten die effect kunnen hebben bij diverse gezondheidsproblemen voor melkvee, pluimvee en varkens. 

In dit kader wordt in 2013 het stalboekje varken aangevuld door het toevoegen
nieuwe middelen, adressen, achtergrondinformatie, literatuur. Daarbij wordt het omgeschreven voor de gangbare sector


Deliverables


Om het gebruik van antibiotica te reduceren dienen veehouders en dierenartsen kennis te hebben van beschikbare alternatieven op gebied van middelen en management. In een eerder project zijn stalboekjes ontwikkeld waarin een overzicht wordt gegeven van kruiden en natuurproducten die effect kunnen hebben bij diverse gezondheidsproblemen voor melkvee, pluimvee en varkens.

In 2013 zal het bestaande stalboekje voor varkens worden aangevuld met nieuwe middelen en leveranciers en zo worden herschreven dat er aansluiting is bij de gangbare veehouders.

Het boekje zal als pdf online beschikbaar worden gesteld.


Publicaties