Project

KvB-2014 Braziliaanse zuivelsector

De Braziliaanse overheid heeft de ontwikkeling van de zuivelsector tot prioriteit verklaard. Overheid van de deelstaat MinasGerais, waar de zuivelsector van groot belang is, is daar voortvarend mee aan de slag gegaan. FAPEMIG (instantie die de onderzoeks- en innovatiegelden voorMinas Gerais beheert) wil samenwerken in de zuivelsector (Wageningen UR metUniversiteit van Vicosa en Embrapa), met als doel de verdere ontwikkeling van de Braziliaanse zuivelsector met behulp van Nederlandse kennis en technologie.

Doelstelling van het onderzoek is om vast te stellen op welke manier Nederlandse kennis en technologie bij kan dragen aan de doelstelling van de Braziliaanse overheid om zowel de productie als de duurzaamheid in de zuivelsector te bevorderen

Publicaties