Project

KvM 2016-4: Wetenschappelijke ondersteuning aardappelteelt Algerije

Het gebied rond El Oued (Noord-Oost Sahara) ontwikkelt zich tot een belangrijk bevolkingsgebied (750.000 inwoners) en gebruikt water uit een ca 60 m diepe aquifer. De regio teelt sinds 15 jaren aardappelen geteeld en is met 33.000 ha en 2 teeltseizoenen per jaar inmiddels het grootste productiegebied in Algerije geworden.

Verbetering aardappelteelt in Algerije

De huidige aardappelteelt in Algerije is niet duurzaam. Er kan veel verbeterd worden ten aanzien van de kwaliteit van het uitgangsmateriaal en keuze van geschikte cultivars, veldaanleg, efficiënt watergebruik, nutriënten en bestrijdingsmiddelen en na-oogstverliezen.

In het kader van de themas Voedselveiligheid en Ketenontwikkeling zal in El Oued een meer duurzame en klimaatslim aardappelteeltsysteem in de praktijk worden gedemonstreerd. Hiervoor wordt een demonstratieveld van 5 ha aangelegd, waarin een ondergronds fertigatie systeem (combinatie van irrigatie en vloeibare kunstmestgift) wordt aangebracht in de aardappelruggen.

Gedurende de looptijd van het project (2 jaren) zullen tijdens de 4 aardappelteelten en bewaarperiodes gegevens worden verzameld over nutriëntengiften, opbrengst, watergebruik, ziektedruk en bewaarbaarheid, te beginnen in de voorjaarsteelt in januari 2017. De nieuwe technieken, het gebruik ervan en de meetresultaten zullen op geschikte momenten tijdens de groeiseizoenen en bewaringsperiode in workshops en veldbezoeken worden gedemonstreerd aan de lokale boeren en andere belanghebbenden.

Samenwerkende partijen

In dit project werken de Algerijnse overheid en onderzoek (ministerie van Landbouw), de private sector (Chambre de lAgriculture) samen met de Nederlandse private sector, (praktijk) onderzoekers en de NL overheid.

Door financiële bijdragen vanuit Nederlandse private sector en vanuit de Algerijnse overheid en private sector, komt de totale begroting voor het project op ca. 300.000. De wetenschappelijke begeleiding zal bestaan uit aansturing vanuit WUR (duurzame aardappelteelt, CSA en Post Harvest Network). De uitvoering in de praktijk zal worden ondersteund door inzet van stagiaires van CAH Dronten, waarbij wordt samengewerkt met onderzoekers van het Algerijnse Ministerie van Landbouw.

Publicaties