Project

KvM 2017-1: Extractie Plantmateriaal Rwanda

In Rwanda, the government and agricultural sector want to be frontrunners in Eastern Africa in innovation and sustainability. Plant abstracts offer opportunities for innovation and business in agriculture and contribute to the environmental and societal aspects of health, sustainability and food. The sector is young and can be further developed, for which business opportunities should be identified. The agricultural council of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Rwanda has requested a feasibility study to explore the potentials of plant extracts in Rwanda.  

Plantenstoffen bieden kansen voor innovatie en business in de tuinbouw én dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen rondom gezondheid, duurzaamheid en voedsel. Rwanda overheid geeft in de Vision 2020 aan zich in de regio Oost Afrika te willen ontwikkelen in een voorloper op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Deze haalbaarheidsstudie  zal inzicht moeten geven van het potentieel van Rwanda op het gebied van planten extractie.

Publicaties