Project

KvM 2017-2: Viswaardeketen Iran

Het project is gericht op verbeteren van de voedselzekerheid door ook een efficiëntere vorm van aquacultuur met verwerking van vis tot hoogwaardige consumentproducten en opwaardering van reststromen. Het project steunt op een eerder succesvol samenwerkingsproject en recente nieuwe contacten met Iraanse visserij instituten en commerciële bedrijven. Het betreft een geïntegreerde ketenbenadering (kweek, verwerking, markt) met focus op Visfokkerij en Verwerking van vis en reststromen.    

Achtergrond

In Vision 2025 geeft de Iraanse regering aan de economie te willen diversifiëren om minder afhankelijk te zijn van de olie-industrie en inkomsten.  Dit wil men ook bereiken door ook een efficiëntere vorm van aquacultuur met verwerking van vis tot hoogwaardige consumentproducten en opwaardering van reststromen.

Methodologie

Een geïntegreerde ketenbenadering (genetische verbetering, kweek, verwerking, markt) is nodig om deze vraag te beantwoorden. Voor dit project hebben we bewust gekozen om de focus op het begin en het einde van de keten te leggen, omdat Nederland daar hoogwaardige, specifieke en unieke kennis en technologie kan inbrengen: 1). Visfokkerij, en 2). Verwerking van vis en reststromen.

Publicaties