Project

KvM 2017-3: Economische kosten FSS India

Ondanks belangrijke stappen in het verbeteren van de voedselveiligheid in India zijn nog steeds substantiële investeringen nodig om het voedselveiligheidssysteem op een acceptabel niveau te brengen. De benodigde investeringen zullen uit het publieke budget moeten komen, maar de benodigde uitgaven zijn momenteel niet zichtbaar in de budget prioriteiten die de Indiase overheid stelt.

Dit project geeft een eerste ruwe schatting van de kosten van het ontbreken van een adequaat voedselzekerheidssysteem in India, om het belang en de zichtbaarheid ervan in het publieke debat te verhogen. De schattingen worden gedaan op basis van bestaande instrumenten en modellen, met een beschrijving van de accuraatheid en benodigde stappen voor een betere inschatting van de kosten.

Publicaties