Project

Kwaliteits- en gezondheidsbepaling van voedingsstoffen

Dit project wil een instrument ontwikkelen om de kwaliteit en gezondheid te bepalen van bekende en onbekende planten- en voedingsstoffen. Hiervoor worden hun interacties gemeten met honderden humane receptoren die normaalgesproken aanwezig zijn in de darm, tong, neus en hersenen en daar smaak en gezondheid bepalen.

Dit gebeurt met een innovatieve “MakingSense” microchip. Het te ontwikkelen receptorsysteem wordt ook getest als detectiemethode van hormonen en andere stoffen die bijvoorbeeld van belang zijn in de veehouderij. Zo kan het systeem een bijdrage leveren aan het naleven van wetten en het meten van risico’s in deze sector.

Het beoogde Food quality & Health Sensing Platform kan patenten genereren voor bijvoorbeeld planten- en voedingsstoffen in functionele voedselproducten en medicijnen. Het onderzoek draagt ook bij aan nieuwe voedselproducten voor de voedselindustrie in Nederland, een belangrijke bedrijfstak die draait op innovatieve producten. Eerste aandachtspunt is een zoetvervanger en zoetversterker die de inname van calorieën kan verminderen. Volgend doel is het ontwikkelen van verzadigende en immuunsysteem-ondersteunende componenten voor nieuwe bruikbare voedselproducten. Dergelijke componenten kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het bestrijden van obesitas of de afweer tegen ziekten versterken. 

Aanpak en tijdspad

Ontwikkeling van een platform om kwaliteit en gezondheid te bepalen van bekende en onbekende planten- en voedingsstoffen door het meten van de interacties met honderden humane receptoren in de darm, tong, neus, brein etc.  op basis van een innovatieve “MakingSense” chip. Hiertoe zal het bestaande prototype van het platform verder ontwikkeld worden met alle receptoren en cofactoren van de GPCR en TRP gen-families zodat het geschikt wordt voor onderzoek naar bioactieve componenten om toe te passen in (functionele) voeding en medicijnen die effecten zullen hebben op o.a. smaak, geur, immuniteit, obesitas, suikerziekte, hart- en vaatziekten, kanker, etc. Verder zullen toepassingen ontwikkeld worden voor het voorspellen van de interactie tussen voedsel en mens en het meten van de kwaliteit en veiligheid in de keten.

Resultaten

Gewenst resultaat op korte termijn is een prototype van een multireceptor screeningstool om voedselcomponenten te kunnen screenen op kwaliteit en gezondheid. Ook leidt dit project tot nieuwe cellijnen voor onderzoek naar zoet- en bitterstoffen. Het project levert ook kennis op over zoetbepalende en zoetversterkende componenten in groenten- en fruitproducten. Dit is toepasbaar bij het ontwikkelen van zoete voedselproducten met weinig calorieën.

Publicaties