Project

Kwaliteitscontrole seksuele rijpheid en ei identificatie vissoorten

De rijpheid is een belangrijke biologische parameter die moet worden gebruikt bij de berekening van volwassenheid ogives (en dus van paaibiomassa), voor de definitie van het paaiseizoen van een soort, voor de monitoring van veranderingen op lange termijn in de paaitijd cyclus en vele andere onderzoek behoeften over de biologie van vissen.

IMARES is verplicht om deel te nemen aan meerdere ICES geco├Ârdineerde internationale WOT onderzoeken. Voor deze verschillende steekproeven is IMARES gevraagd gegevens over seksuele rijpheid en ei identificatie en enscenering van de verschillende vissoorten te leveren. Sommige IMARES technici hebben vele jaren vissoorten ge├»dentificeerd, maar hebben nog nooit deelgenomen aan internationale looptijd enscenering workshops. Andere technici moeten identificatie en enscenering doen, maar hebben niet de juiste opleiding.

Doelstelling

Kwaliteitscontrole en het handhaven van de hoge standaard van volwassenheid enscenering, ei identificatie en vruchtbaarheid schatting van de routine bemonsteringen uitgevoerd door IMARES. Zorgen voor een goede opleiding van technici in volwassenheid enscenering, ei identificatie en vruchtbaarheid schatting.

Aanpak en tijdspad

In 2012 worden twee ICES internationale platvis looptijd enscenering workshops (over seksuele rijpheid enscenering van tong, schol, schar en bot WKMSSPDF en tarbot en griet WKMSTB) georganiseerd. Daarnaast wordt een ICES-workshop over ei identificatie en vruchtbaarheid en atresie schatting in makreel en horsmakreel (WKFATHOM) gehouden.

Resultaten (beoogd)

Workshop rapporten met de resultaten van elke deelnemer.

Zorgen voor en onderhouden van de kwaliteit van de kerncompetenties die moeten worden geleverd in de WOT routine bemonstering programma.

Publicaties