Project

Kwaliteitsmanagement-systeem

De doelstelling van dit project is het beheer en de toepassing van het ISO-gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem voor de unit WOT N&M.

Beoogd resultaat

Behoud van het ISO-certificaat na hercertificering (najaar 2011). Een goede uitkomst van de evaluatie van de unit WOT Natuur & Milieu in 2011.

Werkwijze

Toepassen van wet- en regelgeving en implementatie van overeenkomsten conform de ISO 9001-eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit omvat onder andere bijdragen aan de jaarlijkse WOT-evaluatie, een jaarlijkse audit, een management review en hercertificering. Verder wordt gedurende het gehele jaar aandacht besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden van WOT-programmaleiders en -projectleiders. Denk onder andere aan het organiseren en faciliteren van WOT-medewerkersbijeenkomsten, bijvoorbeeld in verband met implementatie afspraken Uitvoeringsovereenkomsten. Andere activiteiten zijn het bijhouden van WOT-verklaringen, het bewaken en implementeren van verbeteracties, het volgen van trainingen en workshops op het gebied van kwaliteitszorg. Ten slotte wordt deelgenomen in het Kwaliteitsteam van Wageningen Environmental Research.

Publicaties