Project

Kwaliteitsplan roos

De inwendige kwaliteit van snijrozen laat in de winter te wensen over en wisselt sterk bij rozen afkomstig van het zelfde bedrijf. Dit is zeer nadelig voor de consumptie van snijrozen en de Nederlandse concurentiepositie.

De kwaliteit van snijrozen laat ernstig te wensen over, zowel de kwaliteit als zodanig als de variatie in kwaliteit (vaasleven en openkomen van de bloemen). Hierdoor laat de sector per jaar minstens zo’n 200 miljoen liggen. In dit onderzoek wordt in onderlinge samenwerking tussen telers, veiling en WUR, getracht greep te krijgen op slechte kwaliteit, waarbij praktijk gegevens aan de basis staan van demonstratie van kwaliteit en analyse gegevens. Het beoogde resultaat is een ‘Code of practice’ omtrent het realiseren van een optimale constante kwaliteit.

Dit programma sluit aan op het thema ‘Meer met minder’, waar het ‘Actieplan Roos’ als voorbeeld in de uitvoeringsagenda 2012 – 2016 is genoemd.

Werkwijze

  1. Meten en bewustwording van telers. Het bepalen van consumentenwaarde door middel van demonstatie van product kwaliteit in uitbloeiruimte. Bij een te kort vaasleven volgt analyse van de oorzaken. Zowel vaasleven- als Botrytis-index worden verder uitgewerkt om in de toekomst te kunnen dienen als benchmark indicator, vooralsnog alleen richting telers. Looptijd 2012 – 2014.
  2. Analyse oorzaken van verschillen. De uitbloeigegevens van rozen (uitbloeiresultaat en optreden van Botrytis) van een acht telers (twee rassen) worden gekoppeld aan verklarende factoren voor verschillen in uitbloeiresultaat, zoals Kasklimaat, Botrytisdruk in de kas, op de bloem, in koelcel en tijdens transport. Er wordt een verklaring gezocht voor verschillen in uitbloeiresultaat. Looptijd 2012 – 2014.
  3. Go no go
  4. Borgen en vastleggen.  De optimale condities worden vastgelegd in een protocol voor kas-, ketencondities. Looptijd 2013 - 2014.
  5. Implementatie van optimale werkwijze in de praktijk

Publicaties