Project

Kwaliteitstoetsing Geomorfologie

De Geomorfologische Kaart van Nederland is een van de modellen van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Voor alle modellen binnen de BRO geldt dat er totstandkomings- en kwaliteitstoetsingsdocumenten aanwezig moeten zijn. Dit project is gericht op het in voldoende mate kunnen beschrijven van de kwaliteit, zodat een kwaliteitstoetsingsdocument kan worden opgesteld.

Met de huidige ontwikkelingen en toenemende behoeften voor geo-informatie vergroot ook de vraag wat de kwaliteit is van deze informatie. Een kwaliteitsindicatie helpt in het selecteren van de juiste geo-informatie voor een bepaald project en geeft ook aan op wat voor schaal bepaalde informatie van toepassing is. De geomorfologische kaart van Nederland is een digitale kaart welke de vormen, het reliĆ«f en de ontstaanswijze van het aardoppervlak beschrijft. Deze kaart wordt veel toegepast in ruimtelijke vraagstukken over klimaatadaptatie en -mitigatie, natuurbeheer en cultureel erfgoed. Met de opname van de geomorfologische kaart van Nederland (GKN) in de Basisregistratie Ondergrond (BRO), wordt ook voor deze kaart een kwaliteitsindicatie vereist. Dit project is gericht op het verkrijgen van een dergelijke kwaliteitsindicatie.

Publicaties