Project

Kwantificeren onderliggende kenmerken: staartbijten

Het doel van dit project is inzicht krijgen in de indicatoren van het adaptatievermogen van varkens en hun onderlinge samenhang.

Het project 'Kwantificeren van onderliggende kenmerken van het aanpassingsvermogen van varkens' richt zich op het vermogen van varkens om zich aan te kunnen passen aan de huidige productie- en huisvestingssystemen. Indien varkens moeite hebben zich aan te passen, kan dit negatieve effecten hebben en leiden tot bijvoorbeeld verminderde groei, een hogere ziektegevoeligheid of abnormaal gedrag. Dieren reageren verschillend op stressvolle omstandigheden, en deze verschillen tussen dieren worden mede bepaald door fundamentele onderliggende eigenschappen. Doel van het experiment is om meer inzicht te krijgen in onderliggende eigenschappen van varkens die hun adaptatievermogen bepalen, en de samenhang tussen die kenmerken. Er wordt gekeken naar gedrags-, immunologische en neuroendocriene reacties van dieren op nieuwe gebeurtenissen, en naar indicatoren van een (verstoord) aanpassingsvermogen (gedrag, gezondheid, postmortem pathologie, groei).

Publicaties