Project

Kwantificering bijdrage nitraatactieplan

In dit project wordt onderzoek uitgevoerd naar belasting van het oppervlaktewater met nutrienten en met name fosfaat uit de landbouw, met het oog op het realiseren van de doelstellingen uit de Europse Kaderrichtlijnwater.     

In dit project wordt onderzoek uitgevoerd naar belasting van het oppervlaktewater met nutrienten en met name fosfaat uit de landbouw, met het oog op het realiseren van de doelstellingen uit de Europse Kaderrichtlijnwater. Daarnaast wordt een boekje gemaakt met vragen en antwoorden over zwavel.

Publicaties