Project

Kwantificering omvang voedselstromen Voedselbanken Nederland

De Voedselbanken in Nederland vervullen een belangrijke maatschappelijke rol, zij voorzien 35.000 huishoudens van voedselproducten. Naar schatting wordt hiermee 1,5% van het voedsel wat anders een niet-humane bestemming zou krijgen toch als voedsel ingezet.

Voedselbanken Nederland (VB) is de overkoepelende organisatie waarbij het merendeel van de Nederlandse voedselbanken zijn aangesloten. De omvang van de hoeveelheid wordt geschat op 20 miljoen kilogram. VB streeft naar een zon goed mogelijke verdeling van de gedoneerde goederen over Nederland. VB heeft beperkt inzicht in de volumes en samenstelling van de producten die gedoneerd worden en wil dit inzicht graag vergroten om na te gaan of een betere verdeling van de beschikbare producten mogelijk is. Met als doel om uiteindelijk meer mensen die deze steun nodig hebben te bereiken met een zo goed mogelijk samengesteld aanbod van de voedselproducten.

Het project heeft als doelstelling het verbeteren van de inschatting van de hoeveelheid voedsel wat via de Voedselbanken huishoudens bereikt en het identificeren van mogelijkheden om deze wijze van voorkomen van voedselverspilling op basis van data verdergaand te optimaliseren.

Op basis van gesprekken met de VB, en met VB distributiecentrum (Arnhem) en een lokale voedselbank (Voedselbank Nederveluwe) wordt ingezet op twee sporen: kwantificerig van stromen bij VB distributiecentra (DC), en kwantificering van stromen bij lokale voedselbanken. Data over hoeveelheden verschilt aanzienlijk tussen DC en lokale VB, vandaar dat een verschillende aanpak gewenst is.

Het eindresultaat van dit rapport is een rapport met hierin beschreven hoe kwantificering van de omvang van voedselstromen bij de VB mogelijk kan zijn. De rapportage gaat in op de huidige situatie, de kwaliteit van de data, de conversie van beschikbare data naar de omvang en mogelijke meerwaarde van data van betere kwaliteit. Eveneens wordt er aandachtals besteed aan mogelijke verbeteringen voor de toekomst om de inschatting nauwkeuriger te maken en welke operationale verbeteringen mogelijk zijn op basis van deze gegevens.

Publicaties