Project

Kwartiermaken NVK

In 2020 wil het Planbureau van de Leefomgeving de volgende Natuurverkenning (NVK2020) uitbrengen. Om te zorgen dat deze voldoende aansluit bij vraagstukken in het beleid, start in 2017 een verkenning van potentiele onderwerpen voor de NVK2020 en wordt een plan van aanpak uitgewerkt.

In 2020 wil het Planbureau van de Leefomgeving de volgende Natuurverkenning uitbrengen. Om te zorgen dat deze voldoende aansluit bij vraagstukken in het beleid, start in 2017 een verkenning van potentiele onderwerpen voor de Natuurverkenning 2020.

Publicaties