Project

LARCH-QUICKSCAN

LARCH is een ecologisch model voor onderbouwing van het natuurbeleid en inrichtings-vraagstukken, wat door LNV, provincies Gelderland, Overijssel, Limburg, Noord- en Zuid-Holland, Caribisch Nederland, EEA, DG-ENV, OECD SWAC, Nationale natuurbeheer Israël, etc. veel wordt gebruikt.

LARCH integreert de impact van lokale ingrepen en landschapsprocessen, en beoordeelt mogelijke ecologische netwerken op duurzaamheid. Ook worden beleidsscenarios beoordeeld op ruimtelijke inpasbaarheid en effect op soort- en gebiedsbescherming.

Ecologische netwerken zijn de basis voor behoud van beschermde soorten en belangrijke soorten voor ecosysteemdiensten, waaronder pollinators. Goed verbonden gebieden leveren robuustere en klimaatbestendige natuur: een doel vanuit diverse beleidsvelden. LARCH vormde de basis voor de Ecologische Hoofdstructuur EHS en de analyse van noodzaak en effectiviteit van verbindingszones en corridors, naast Nederland ook toegepast in Italiƫ, Polen, Israƫl, en St Eustatius. QUICKScan, ontwikkeld voor EEA/DG-Environment in MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services) Het wordt ingezet voor participatieve processen, Green Infrastructure en klimaatdiensten.

LARCH, de herimplementatie van Eco planet

Aan het model LARCH kennis in de afgelopen jaren weinig aandacht besteed aan het onderhoud van het softwaremodel. In het verleden is er een model ontwikkeld in ArcGIS, inclusief een user interface en opslag van de soort parameters. Daarnaast was er een LARCH model gebaseerd op COM componenten met een marginale gebruikersinterface.

Gebruikerswensen

De gebruikers willen graag een eenvoudig toepasbare LARCH applicatie. De functionaliteit van de applicatie, bestaat uit:

  • habitatsmodellering
  • populatie evaluatie van zowel lokale- als netwerk- populaties.
  • De clustering die plaats vindt in de populatie-evaluatie kan gebaseerd worden op verschillende algoritmes.
  • LARCH scan uitkomsten. Deze uitkomsten kunnen ook gebruikt worden voor de clustering

Publicaties