Project

LED belichting tulp in meerlagenteelt

Veel grote tulpenbroeiers overwegen over te stappen op meerlagenteelt. Aanleidingen zijn efficiencyverbetering en kostenbesparing, die weer voortkomen uit de wens en noodzaak van energiebesparing.

Doelstelling

Bij meerlagenteelt heeft de onderste laag, of hebben de onderste lagen, extra licht nodig. In de tuinbouw staat momenteel LED-licht in de belangstelling vanwege de energiezuinige lichtopbrengst en lange levensduur. Bovendien geven LED-lampen zelf weinig warmte af. Hierdoor is meerlagenteelt met lagen dicht op elkaar technisch beter uitvoerbaar dan met de traditionele belichting met natrium- of kwiklampen.

Nadelen van LED-lampen zijn de aanschafprijs en de lichtopbrengst per Watt energie. Daarnaast zijn bij gebruik van LED-licht de groei en ontwikkeling van planten anders dan bij traditionele kunstmatige lichtbronnen.

Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een (bij)belichtingsadvies voor tulpenbroei in een meerlagen-systeem in de kas, met een optimale kwaliteit tulp tegen minimale energiekosten. Het advies richt zich op een meerlagen-teeltsysteem, waarbij tulpen deels in donker, deels onder LED en deels onder daglicht worden gebroeid.

Werkwijze

Het onderzoek wordt uitgevoerd met meerdere cultivars en in zowel vroege als late trekken, zodat een algemeen geldend advies kan worden gegeven. Daarom worden ook enkele cultivars met bekende problemen meegenomen, zoals bladkiep (Leen van der Mark) en slingeren (Viking of Monte Carlo).

Als controle voor de kwaliteit van de bloemen dienen in de kas onder zonlicht opgekweekte tulpen. De proef wordt uitgevoerd op waterbroei-trays. Kwaliteitskenmerken zijn onder andere lengte, gewicht en stevigheid.

Activiteiten zijn verdeeld over drie teeltfasen:

  1. vanaf inhalen uit de koelcel. Hierin is bijna geen licht nodig en kunnen de tulpen in het donker groeien. De tulpen staan op de onderste laag. Deze fase duurt 5 tot 10 dagen.
  2. Tulpen staan op de tweede laag. Ze worden in deze fase belicht met rode of blauwe LED (eerst rood daarna blauw of andersom) of een mengsel. Ook het effect van andere lichtsoorten (Verrood, UV) wordt in deze fase onderzocht.
  3. Laatste week tot de oogst. Hier staan de tulpen op de bovenste laag onder daglicht.

Resultaten

  • Een onderzoeksrapport met een voorlopig belichtingsadvies voor tulpen
  • Demonstratie tijdens de Open Dagen bij PPO Lisse
  • Lezingen bij studieclubs

Publicaties