Project

LEDS's pollinate Invloed lichtspectrum op gedrag bestuivers

Het toepassen van HNT en telen onder LED verlichting in de glastuinbouw brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor het bestuiven van gewassen. Het weghalen of toevoegen van bepaalde lichtkleuren kan het gedrag van bestuivers sterk beïnvloeden. Het is niet bekend in welke mate de nieuwe lichtbronnen invloed hebben op hun gedrag.

Het doel van dit onderzoek is te bepalen hoe het gedrag van bestuivende insecten (hommels, bijenen zweefvliegen) onder verschillende lichtomstandigheden, waarbij met LED belichting energie zuinig wordt geteeld, wordt beïnvloedt en welke consequenties dit kan hebben voor de oogst. Het onder-zoek wordt gekoppeld aan lopend onderzoek naar de invloed van lichtspectra op plantgroei. De re-sultaten gaan meer inzicht geven over de effecten van LED belichting op het gedrag van bestuivers in vergelijking tot standaard SON-T belichting en geen belichting.

Technische doelstellingen

Kennis opdoen over de invloed van lichtspectra op het gedrag van bestuivers. De doelstellingen in deze projecten zijn onder andere fossielvrij telen, dus all-electric (met groene stroom). Deze doelen worden met behulp van LED belichting gerealiseerd. Het project levert een bijdrage aan het ontwik-kelen van lichtrecepten voor gewassen die afhankelijk zijn van bestuiving. De resultaten leiden tot gefundeerde keuzes kunnen maken van lichtspectra die naast optimale plantengroei ook het werk van de bestuivers betrouwbaar maken. Deze integrale aanpak leidt uiteindelijk tot een optimale oogst en goede kwaliteit van de vruchten.

Publicaties