Project

LPAl risicovolle periode

Legpluimvee met vrije uitloop heeft een hogere kans op een introductie van AI virus doordat deze dieren meer in contact komt met (uitwerpselen van) wilde vogels, het natuurlijke reservoir voor AI virussen. Met de bestaande data is het niet mogelijk om nauwkeurig een specifieke risicovolle periode vast te stellen voor LPAI introducties en dus is het niet mogelijk om onderbouwd beleidsmaatregelen te bepalen (zoals een ophokplicht) die leiden tot een vermindering van het aantal introducties bij pluimvee op uitloopbedrijven. In het licht van consumentenvertrouwen en dierenwelzijn moet echter wel naar duurzame oplossingen worden gezocht. Een beleidsmaatregel zou kunnen zijn dat er een ophokplicht wordt vastgesteld voor een periode die helpt bij het verminderen van het aantal introducties op uitloopbedrijven zonder dat daarmee de status uitloop dan wel biologische eieren in gedrang komt.  

In dit project wordt onderzocht of er een specifieke risicovolle periode in het jaar bepaald kan worden waarin pluimvee een hogere kans heeft op introductie van aviaire influenza (AI). Legpluimvee met vrije uitloop heeft een hogere kans op een introductie van AI virus doordat deze dieren  meer in contact komt met (uitwerpselen van) wilde vogels, het natuurlijke reservoir voor AI virussen. Alle uitloopbedrijven in Nederland worden 4x per jaar getest op infectie met het AI virus. In dit project willen we het moment van infectie nauwkeuriger bepalen. Hiervoor zullen eieren in de tussenliggende periode getest worden op de aanwezigheid van antilichamen tegen het AI virus. Deze resultaten zullen het mogelijk maken om onderbouwd beleidsmaatregelen te bepalen (zoals een ophokplicht) die leiden tot een vermindering van het aantal introducties bij pluimvee op uitloopbedrijven.

Publicaties