Project

LVD

De Landelijke Vegetatie Databank omvat ruim 650.000 vegetatiebeschrijvingen uit pakweg de periode 1930 tot heden en vormt een basis voor natuurbeleid, natuurbeheer en natuuronderzoek in ons land. Zo zijn de gegevens van eminent belang voor het beoordelen van het eventueel voorkomen van habitattypen (N2000) en de kwaliteit ervan. Deze data worden ook ingezet als beslisdocumenten bij juridische zaken rondom de status van onze natuur.

Zij vormen tevens de basis voor het informatiesysteem SynBioSys en voor het formele classificatiesysteem De Vegetatie van Nederland, waarvan in 2017, na ruim 20 jaar, een fundamentele herziening is doorgevoerd. Deze WENR-databank is essentieel voor het onderzoek aan grote beleidsvragen zoals natuurinclusieve landbouw, klimaatverandering en grote planologische ingrepen in het landschap. Om onze positie te kunnen blijven behouden wordt in het huidige project een update van het systeem met de onderliggende gegevens voorzien.

Publicaties