Project

Land- en tuinbouwcijfers

De tabellen van het project land- en tuinbouwcijfers worden door veel gebruikers bij bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek (zowel intern als extern) gebruikt als data bron voor onderzoek en andere gebruik. In 2015 zal verder worden gegaan op de weg die we in 2014 met het project land- en tuinbouwcijfers zijn ingeslagen. Dit betekent concreet dat alle informatie van de website land- en tuinbouwcijfers zal worden geïntegreerd in de nieuwe website Agrimatie.nl.  

Doel van dit project is om de data uit de CBS landbouwtelling, die in gestandaardiseerde tabellen in de publicatie Land- en Tuinbouw Cijfers werd getoond, beschikbaar te maken in MetaBase en daarnaast ook relevante informatie uit diverse externe bronnen toe te voegen. Dit gebeurt door het verzamelen en ordenen van data betreffende de gehele Nederlandse land- en tuinbouw. De gegevens worden via Agrimatie.nl beschikbaar gesteld via tabellen en figuren. De data wordt continue door het jaar heen
actueel gehouden. In dit project wordt ook een rapport gemaakt waarbij de belangrijkste indicatoren worden weergegeven van de Nederlandse land- en tuinbouw.

Publicaties