Project

Land- en tuinbouwcijfers

Kerngegevens betreffende de Nederlandse land- en tuinbouw zijn vaak zeer verspreid beschikbaar. Het vereist bij diverse belanghebbenden relatief veel handelingen om alle gewenste gegevens bij elkaar te zoeken.

Doel van dit project is het voorzien in de kennisbehoefte van de doelgroep door het laagdrempelig beschikbaar maken van kerngegevens betreffende de Nederlandse land- en tuinbouw voor een groot publiek door middel van een jaarlijkse publicatie en de websites van Wageningen UR LEI en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De publicatie Land- en tuinbouwcijfers kent vele gebruikers in het bedrijfsleven, bij de overheid, in het onderwijs en bij wetenschappelijke instituten. Zij dient vooral als naslagwerk.

Werkwijze

  • overleg met CBS
  • basisgegevens verzamelen
  • basisgegevens bewerken en in tabellen zetten
  • kopij naar CBS
  • verwerken correcties en drukklaar maken
  • publicatie
  • updaten en beschikbaar maken van lange jaarreeksen
  • website bijwerken

Beoogd resultaat

Een handzaam statistisch zakboek voor de beleidsmedewerker, onderzoeker en het agrarische bedrijfsleven. Daarnaast worden lange tijdreeksen elektronisch beschikbaar gesteld op de website van het LEI Wageningen UR. Voor de gegevens die uit het Informatienet of uit het project Prijsverzameling komen, zijn linken aangebracht naar de betreffende websites van deze CEI-projecten.

De gegevens en langere tijdreeksen worden eveneens beschikbaar gesteld via de digitale land- en tuinbouwcijfers.

Publicaties