Project

Landbouw-Economisch Bericht

Inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van markten (keten), structuur en inkomen van het Nederlandse agrocomplex is van belang voor een goede en adequate ontwikkeling van beleid gericht op de agrosector en voor een juiste (beleids)respons op ontwikkelingen in de Nederlandse agrosector.


Doelstelling project

Inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van markten (keten), structuur en inkomen van het Nederlandse agrocomplex is van belang voor een goede en adequate ontwikkeling van beleid gericht op de agrosector en voor een juiste (beleids)respons op ontwikkelingen in de Nederlandse agrosector. Er is veel kennis op diverse deelgebieden die samenhangen met het agrocomplex, een overkoepelend beeld van de ontwikkelingen en hun onderlinge samenhang ontbreekt veelal. Het LEB voorziet hierin.

Een verklarend overzicht bieden van de gang van zaken in het Nederlandse agrocomplex, tegen de achtergrond van de internationale en nationale economische en politieke ontwikkelingen in respectievelijk de wereld en de Europese Unie.

Aanpak en tijdspad

Het LEB bestaat uit acht hoofdstukken en een aantal katernen over actuele onderwerpen. De inhoud van de hoofdstukken wordt op hoofdlijnen bepaald in overleg met de Redactieadviesraad (samengesteld uit vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, het bedrijfsleven en het onderzoek) onder leiding van de opdrachtgever.

Per hoofdstuk is een coördinator verantwoordelijk voor de totstandkoming van het hoofdstuk, in overleg met de eindredacteur. De definitieve inhoudsopgave wordt bepaald in januari (go/no go), in februari- april worden de hoofdstukken geschreven, in mei vindt de eindredactie plaats. Begin juni gaat alles naar de drukker, zodat op de derde maandag in juni (met mogelijke uitloop naar de vierde) het LEB kan worden gepubliceerd.  In augustus verschijnt een beknopte Engelstalige samenvatting (32 pagina’s) van het LEB, die breed wordt verspreid onder meer de buitenlandse landbouwattaches in Nederland en de Nederlandse landbouwattaches in het buitenland.

Resultaten

Een boek van circa 200 pagina’s met tabellen en figuren, als ook een speciale Flash-versie voor internet. Daarnaast verschijnt er een Engelstalige Summary (circa 30 pagina’s).

Publicaties