Project

Landbouw-Economisch Bericht

Er worden veel gegevens verzameld over de agrosector in Nederland. Het verhaal achter deze gegevens is van belang omdat daarmee een verklaring kan worden gegeven voor ontwikkelingen in de agrosector, ontwikkelingen die ook voor het beleid relevant kunnen zijn.

Doelstellingen project

Een verklarend overzicht bieden van de gang van zaken in het Nederlandse agrocomplex, tegen de achtergrond van de internationale en nationale economische en politieke ontwikkelingen in respectievelijk de wereld en de Europese Unie.

Aanpak en tijdspad

De inhoud van de hoofdstukken wordt op hoofdlijnen bepaald in het decemberoverleg met de Redactieadviesraad, onder leiding van de opdrachtgever.
De definitieve inhoudsopgave wordt bepaald in januari (go/no go), in februari- april worden de hoofdstukken geschreven, in mei vindt de eindredactie plaats. Begin juni gaat alles naar de drukker, zodat op de derde maandag in juni (met mogelijke uitloop naar de vierde) het LEB kan worden gepubliceerd.

In augustus verschijnt een aparte Engelstalige samenvatting van het LEB.

Resultaten

  • Een boek van circa 200 pagina’s hoofdtekst met tabellen en figuren.
  • Een Engelstalige Summary (circa 28  pagina’s hoofdtekst met tabellen en figuren) wordt half augustus gepubliceerd.
  • Pdf-versies van boek en summary.
  • Een app voor de Ipad.

Publicaties