Project

Landbouwpotentieel op eilanden van Caribisch Nederland

De eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba van Caribisch Nederland zijn sinds 10 oktober 2010 bijzondere gemeenten (openbaar lichaam) van Nederland. Door deze status heeft het Ministerie van Economische Zaken een bepaalde verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een duurzame economische ontwikkeling van de eilanden. Een van de potentiele sectoren die daarvoor in beeld is bij het Ministerie is de landbouwsector. Op de eilanden zijn verschillende landbouwprojecten gepland, maar de vraag is hoe deze tot een effectieve wijze tot uitvoering gebracht kunnen worden. De Bestuursraad van EZ heeft onlangs het EZ-werkplan Caribisch Nederland goedgekeurd. In dit werkplan is de agrosector een van de speerpunten. De Bestuursraad heeft om een Uitvoeringsagenda Caribisch Nederland gevraagd. Onderhavig onderzoek dient als input daartoe.

De eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba van Caribisch Nederland zijn sinds 10 oktober 2010 bijzondere gemeenten (openbaar lichaam) van Nederland. Door deze status heeft het Ministerie van Economische Zaken een bepaalde verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een duurzame economische ontwikkeling van de eilanden. Een van de potentiele sectoren die daarvoor in beeld is bij het Ministerie is de landbouwsector.

Op de eilanden zijn verschillende landbouwprojecten gepland, maar de vraag is hoe deze tot een effectieve wijze tot uitvoering gebracht kunnen worden. Tegelijkertijd blijkt het prijspeil van de dagelijkse benodigdheden hoog te zijn, terwijl de meeste inwoners op de armoedegrens leven. Dit komt het vaakst voor op Bonaire. Deze lage inkomens vertalen zich in het eten van goedkope en eenzijdige voeding. Gezond eten is duur op de eilanden.

Uit deze probleemstelling vloeien twee zaken voort, die aandacht vragen:

  1. Het hoge prijspeil van het voedsel; en
  2. Het ongezonde voedsel dat de eilandbewoners eten.

Hoe kunnen deze twee problemen effectief aangepakt worden met de lopende, en/of geplande landbouwprojecten?

Publicaties