Project

Landenrapport FAO

Genetische diversiteit biedt de fundamentele basis voor de evolutie van bosboomsoorten en voor hun aanpassing aan veranderende omstandigheden. Behoud van genetische bronnen van bomen is daarom van groot belang. Dit landenrapport geeft een overzicht van de huidige stand van kennis van de genetische diversiteit in het Nederlandse bos. Het voorziet in gegevens en informatie over de huidige activiteiten betreffende in situ en ex situ genenbewaring en het beheer met betrekking tot genetische bronnen van bomen, het nationale veredelingsonderzoek en internationale samenwerking.

Dit landenrapport is de Nederlandse bijdrage aan de totstandkoming van de tweede Report on the State of the Worlds Forest Genetic Resources for Food and Agriculture (SoW) van de FAO. De 2nd SoW vormt een ondersteunende component aan de uitwerking van Resolutie S2 van de Straatsburg conference (Forest Europe). De 2nd SoW is relevant voor diverse beleidsterreinen. Zo worden de economische aspecten van bos en genetische bronnen van bomen uitgebreid behandeld in de SoW, naast de ecologische, sociale en culturele waarden ervan. Nederland heeft met een bloeiende boomkwekerijsector een belangrijke exportfunctie van boomkwekerijproducten naar andere Europese landen en daarbuiten. Naast de nationale rapportage voor FAO wordt de stand van zaken betreffende Forest Genetic Resources in Nederland ook gekoppeld aan actuele bos en klimaatthemas.

Publicaties